Kategórie

Výrobcovia

Ochrana dát


Objednávkou tovaru či registráciou na našich stránkach, zákazník súhlasí s archiváciou a s použitím dát o ňom a jeho nákupoch. Zákazník spolu s potvrdením objednávky súhlasí s odovzdaním informácií potrebných k úspešnému doručenia objednávky, prepravné spoločnosti, ktorú si sám zvolil v objednávke. Ďalej vyslovuje súhlas s použitím zadanej e-mailovej adresy k zasielaniu informácií súvisiacich s prevádzkou e-shopu.

Vážime si našich zákazníkov a preto osobné dáta zverená zákazníkom, pokladáme za prísne dôverné. Okrem prepravných spoločností uvedených v objednávke tovaru na našich stránkach, nie sú dáta poskytované žiadnym ďalším subjektom a nebudú ani použitá iným ako vyššie uvedeným spôsobom.